Per funderar vidare…

Jag avslutar snart mitt bloggande om frågor relaterade till ett framtida hållbart liv på vår sargade planet. Mycket har hänt och massor är på gång för att rädda natur och livsbetingelser för kommande generationer…Tyvärr allt för lite! Vi behöver bli fler som tar egna initiativ och visar att det går att ändra sin livstil utan…

Fortsätt läsa →