Fel fokus i kärnkraftsdebatten

Efter att ha jobbat med produktionsfrågor i många år, tycker jag att många missar viktiga faktorer som påverkar elproduktion och priser framförallt i våra södra elområden. Det skapar fel fokus för energibolagen, kärnkraftanläggningarna och oss medborgare.

Kärnkraftens produktionsproblem

Förutom Frankrike och Finland har också Sverige haft problem med vår egen kärnkraft senaste åren. Energitillgängligheter historiskt närmare 90%, har försämrats pga. oplanerade störningar och haverier. Som ett resultat, bevakas nu bristerna kopplade till Ringhals säkerhet av Strålskyddsmyndigheten.

Kärnkraftens energitillgänglighet 2012 - 2022

Föregående år 2022 nåddes bara 83 % totalt för svensk kärnkraft och i Ringhals 4 nåddes låga 59 %.

Energitillgänglighet R4, R3, O3 och F1

Orsaken har varit oplanerade problem med Ringhals båda reaktorer R3 och R4, Oskarshamn 3 och Forsmark 1. Ringhals 4 står fortfarande still sedan i somras pga. haveri och vi får hpppas att den som utlovat kommer igång, enligt senaste prognosen, i mars till nytta för elproduktion och pris.

Jag har inte koll på orsakerna men gissar att det är dom vanliga när det gäller produktionsstörningar…

 • Åldrande utrustning och bristfällig leverantörskedjor
 • Bristfälligt ledarskap och otydliga instruktioner
 • Förlorad erfarenhet och bristande utbildning

Kan det vara så att kärnkraft inte setts som en framtidsbransch och att vi missat utbildning av driftpersonal och tekniker när erfarna specialister och konsulter gått i pension?

Höga elpriser

Netto export/import av el

Elpriset i SE4 och SE3 sägs ofta påverkas av för låg produktion i södra Sverige. Jag tycker dock att den normala lägesbilden, SVK:s ”Kontrollrum”https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/, motsäger detta. Trots stoppet av Ringhals 4 exporterar vi motsvarande drygt två kärnkraftverk el ”konstant” via SE4. Jag tror mer på att havskablarnas överföringskapaciteter ger stora intäkter till staten pga. kontinentens Ukraina-priser.

Jag tror därför, och pga. regeringens kärnkraftspolitik, att det är ”politiskt korrekt” att skylla på för låg produktion i SE4.

Fel fokus

Det råder ingen tvekan om att alla förnybara/fossilfria energislag behövs de närmaste åren för att klara klimatomställningen. Elbehovet om 5 år bedöms öka med hela 30%!

Jag har inte dolt att jag successivt har blivit tveksam till ny kärnkraft, inte minst pga. kompetensbrist, avfallshantering och säkerhetskrav i en allt osäkrare värld. Oavsett detta är tidshorisonten för att få igång nya reaktorer lång och kommer inte att lösa det allt akutare behovet av ökad energiförsörjning de närmaste decenniet.

Nuvarande regering tänker göra allt för att få nya reaktorer på fler platser, vilket ger fel fokus för energibolagen, kärnkraftanläggningarna och oss medborgare. Jag menar att fokus just nu istället borde vara att

 • öka reaktorernas energtillgänglighet
 • satsa mer på energieffektivisering
 • hålla igång befintliga reaktorer så länge möjligt
 • snabba på tillståndsprocesser för vind- och solkraft

Resultatet blir

 • ökad och förlängd energiproduktion
 • ökade statliga försäljningsintäkter
 • minskad använding av fossil energi i Europa
 • lägre elpriser
 • möjligen ökat förtroende för kärnkraft

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.